Rent-A-Toy

het online programma voor speelotheken

the online program for toy-libraries


Inloggen

Login

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord

Login with your username and password

inlogscherm

Nieuwe berichten

Recent messages

Vervolgens zie je de ongelezen memo's. Vink aan wat je gelezen hebt en ze worden niet meer getoond.

Next you see all unread memo's. Check them so you won't be bothered with them anymore.

recente memo's

Kaartenbak

Card index module

In deze module vinden alle uitleenhandelingen en abonnee-administratie plaats; dit is het belangrijkste onderdeel van Rent-A-Toy. Hier zie je enkele toepassingen.

In this module all administration concerning lending toys and subscriptions is handled. This is the most important part of Rent-A-Toy. Here you can see some applications.

kaartenbak

Overzichten

Surveys

Hier worden overzichten gegeven van het uitgeleende, ingeleverde en gereserveerde speelgoed, gesorteerd op datum of speelgoedcode.
Ook kan je zien hoeveel abonnees hun speelgoed vandaag zouden moeten inleveren.
(De namen van de meeste abonnees zijn wegens privacyredenen hier geanonimiseerd)

Here listings are presented of lended, handed in and reserved toys, sorted by date or toycode.
Also you can see how many subscribers should hand in their toys today.
(most of the subscriber's names have been anonymized for privacy reasons)

overzichten

Speelgoed

Toys

In deze module wordt het speelgoed geadministreerd. Zie de invoervelden welke gegevens opgeslagen worden, compleet met foto's.

In this module the toys are administered. Look at the fields which data are stored, including photos.

speelgoed

Foto's

Photos

De Toyviewer is ook te gebruiken vanaf de publieke website. Het geeft een overzicht van alle beschikbare speelgoed met, als je op een foto klikt, alle informatie over het speelgoed, ook of het uitgeleend of gereserveerd is.

The Toyviewer can also be accessed from the public website. It gives an overview of all available toys with, when clicked on a photo, all info about the toy and whether it's lent or reserved.

foto's
foto's

Leveranciers

Suppliers

In deze module wordt de gegevens van de leveranciers vastgelegd. Zie de invoervelden welke gegevens opgeslagen worden.

In this module data of the suppliers are saved. Look at the fields which data are stored.

leveranciers

Afdrukken

Print...

Hier kunnen overzichten van speelgoed, abonnees en donateurs en het jaarverslag worden uitgeprint of gedownload (in csv-formaat).

Here listings of toys, subscribers and contributors as well as anual reports can be printed or downloaded (in csv-format).

afdrukken-1
afdrukken-1
afdrukken-1

Memo's

Memos

De 'gele briefjes' orderlijk opgeslagen en met een zelf in te stellen geldigheidsduur.
Na het inloggen bij Rent-A-Toy worden de ongelezen meomo's getoond, zodat je ze niet kan missen!

The 'yellow sticky notes' neatly stored with an adjustable validity period.
After loging in the unread memos are shown so you can't miss them!

memo's

Diversen

Miscellaneous

Diverse functies, samengebracht in één overzichtelijke module. Afhankelijk van je bevoegdheid krijg je enkele of alle mogelijkheden te zien, en kan je enkele of alle getoonde data invullen, wijzigen of verwijderen.

Several functions together in one ordered module. Depending on your qualification you'll see some or all possibilities and will be able to edit some or all data.

diversen(1)
diversen(2)
diversen(3)

Financiën

Finances

Handige tool voor de penningmeester: het bijhouden van de betaalde contributies en het aanmaken van mailteksten voor het de jaarlijkse contributiebetalingen.

Convenient tool for the treasurer: keeping track of the paid subscriptions and generating the mailtexts for the anual payments.

financiŽn(1)
financiŽn(2)

Beheer

Administration

Aanmaken of editen van accounts voor gebruikers van Rent-A-Toy
(alleen voor bevoegde personen)

Inserting or editing user-accounts for Rent-A-Toy
(for qualified persons only)

beheer


Enkele toepassingen van de kaartenbak

Some applications of the card index module

nieuwe abonnee registreren

register new subscription

nieuwe abonnee

kies een abonnee

choose a subscriber

kies abonnnee

abonnee-gegevens

subscriber data

abonnee-gegevens

speelgoed uitlenen

lending a toy

kies speelgoed

speelgoed gekozen

chosen toy

speelgoed gekozen

zoeken in abonneebestand

searching in subscribers administration

zoeken

speelgoed inleveren

handing in toys

speelgoed gekozen

journaal

logbook

zoeken

Are you ready for a new website?