Welkom op de Arcro recensies pagina! Op deze pagina kun je een aantal beoordelingen lezen van mensen voor wie ik websites heb gemaakt.

Welcome at the Arcro Reviews Page! At this page you may read several reviews by people whom I built websites for.


Arnold heeft een uitstekende website voor de wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen gemaakt.
Dankzij zijn inbreng hebben we een website waar we erg trots op zijn.
Eventuele vernieuwingen worden snel aangebracht.

— Johan Jonkheid, secretaris wijkcommissie Zogwetering, Dichters en Lanen

Arnold built a perfect website for the district commission Zogwetering, Dichters en Lanen.
Thanks to his input we now have a website of which we are very proud. Any new items are quickly adapted.

— Johan Jonkheid, secretary district commission Zogwetering, Dichters en Lanen

Ik heb met Arnold gewerkt aan het bouwen van een Marketingplanner. Vanuit een ruw idee wist Arnold al snel een basis neer te zetten, en dit vervolgens uit te bouwen naar een goed werkend en volledig systeem. Dit door goed naar de klantwensen te luisteren, en dit om te zetten naar een mooi eindresultaat.

— Jan de Bildt, oprichter van Cutoutcow

Arnold and I acted together in the making of a Marketing Planner. Starting with a rough idea Arnold soon managed to produce a basis and expand this unto a well functioning and complete system.
He did this by listening well to the client's wishes and by translating this into a nice final result.

— Jan de Bildt, founder of Cutoutcow

Arnold heeft mij geholpen met het bouwen van mijn fantastische website. Ik ben hem hiervoor heel erg dankbaar.
Arnold is erg betrouwbaar, zeer deskundig, de samenwerking en de afstemming rondom het maken van de website was zeer goed en prettig.

— Radni Sarkez, eigenaar en adviseur RS Akoestiek

Arnold helped me with the building of my fantastic website. For this I owe him very much. Arnold is very reliable and competent. The cooperation and fine-tuning while the making of the website was very good and pleasant.

— Radni Sarkez, owner and consultant RS Akoestiek

Arnold Crone heeft voor onze speelotheek Tuf-Tuf, een vrijwilligersorganisatie die bijzonder en aangepast speelgoed uitleent aan kinderen met een beperking, een veelzijdig uitleenprogramma gemaakt. Het uitleenprogramma, Rent-a-Toy genaamd, is voor onze medewerkers heel toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Het is hem bovendien ook gelukt dit programma naar een webversie te converteren. Sinds november 2016 is het in de lucht en sindsdien is het verder uitgebreid met foto’s van het speelgoed, kasgeldadministratie en een ’front-end’ waarmee de leden zelf speelgoed kunnen reserveren of de uitleentermijn van het speelgoed kunnen verlengen.
Wij zijn heel blij met onze collega Arnold die altijd klaarstaat om een probleem vakkundig en snel op te lossen. Daarnaast draagt hij ook zelf nieuwe ideeën aan in het belang van onze speelotheek en denkt hij met ons mee.

— Florence de Graaff, bestuurslid van Tuf-Tuf

For our toy-library Tuf-Tuf, Arnold Crone has made a versatile program called Rent-a-Toy. For our employees it is very accessible and user-friendly program. He managed to convert it to a web-based program and expanded it further with toys-photo’s, cash-administration and a front-end with which members can login at a protected part where they can make reservations or prolong their borrowed toys and change their own data.
We are very happy with our colleague Arnold who is always willing to fix a problem competently and quickly. He also contributes new ideas for the sake of our toy-library and thinks along with us.

— Florence de Graaff, committee member of Tuf-Tuf

Arnold Crone heeft mij geweldig geholpen bij het opnieuw opzetten van de website van mijn bedrijf de Bloomstudio (www.debloomstudio.nl) in Wordpress. Hij heeft de opdracht vakkundig uitgevoerd en heeft mij ook meer dan goed geholpen bij het verhuizen van mijn websites voor zowel de Bloomstudio als Halewijn Legal & Wise naar een nieuw webhosting bedrijf. Voor (vragen over) het ontwerp van een website in Wordpress kan ik Arnold Crone dan ook zeker aanbevelen.

Irene van Halewijn-Warnaar, jurist, mediator & coach

Arnold Crone helped me enormously with the renewal of my 'The Bloomstudio' website in WordPress. He competently fulfilled the assignment and helped me more than well with the transfers of my websites Bloomstudio and Halewijn Legal & Wise to a new hosting company. For (questions about) the design of websites in WordPress I can therefore fully recommend Arnold Crone.

Irene van Halewijn-Warnaar, jurist, mediator & coach

Voor het ontwerp van een nieuwe website voor Zwerfkatten IJmuiden mocht ik, met toestemming, het WordPress-thema van een andere website gebruiken. Omdat ik zelf totaal geen ervaring had met website-scripting heeft Arnold me wegwijs gemaakt in WordPress, waardoor ik de website naar eigen wensen kon aanpassen. In eerste instantie had ik hierbij veel begeleiding van Arnold nodig; veelvuldig overlegden we per mail of de ideeën die ik had ook uitvoerbaar waren en wat ik zelf wel en niet kon aanpassen. Zo heeft Arnold de css (styling) grotendeels voor zijn rekening genomen. Uiteindelijk is er, dankzij zijn kennis en kundigheid, een mooie en gebruikersvriendelijke website gecreëerd!

— Ellie Wormgoor, voormalig vrijwilliger bij Stichting Zwerfkatten IJmuiden

For the design of a new website for Zwerfkatten ('straycats') IJmuiden I got permission to use somebody else's WordPress-theme. Since I had no experience whatsoever with website-scripting, Arnold made me familiar with WordPress, so I could tailor the website to my own wishes. At first I needed Arnold's guidance very much; we frequently deliberated by email to see if the ideas that I had could be effectuated and whether I could or could not make the adjustments myself.Arnold took care of most of the css (styling).
Thanks to his knowledge and capabilities this resulted in a nice and user-friendly website!

— Ellie Wormgoor, former volunteer with Stichting Zwerfkatten IJmuiden