Klaverjassen

Dit aloude spel voor 4 personen kan nu ook online gespeeld worden!

This well known Dutch game for 4 persons can now be played online!


Start van het spel

Starting the game

Als iedereen is ingelogd kan het spel beginnen door op de knop delen te drukken

When everybody has logged in the game can commence by clicking the button delen (deal)

start

Er is gedeeld, klaver is troef

The cards have been dealt, clubs is trump color

Iedereen ziet alleen zijn eigen kaarten. Wie neemt het aan?
de kleur van het scherm kan iedere speler zelf instellen

Every player sees only his own cards. Who will play?
each player can adjust his own color of the screen

gedeeld-1
gedeeld-2
gedeeld-3
gedeeld-4

gepast

Spelen of passen?

Play or pass?

De spelers geven na elkaar aan of ze het aannemen of passen.
Als iedereen gepast heeft wordt een nieuwe kleur gedraaid (links-boven) en begint een nieuwe ronde.
Zodra iemand het aanneemt, begint degene links van de deler.

One after the other the players say whether they play or pass.
When someone plays, the person to the left of the dealer starts.
When however everyone has passed, a new colour is turned face-up (in the upeer-left corner) and a new sequence starts.

aangenomen

De eerste slag van de eerste ronde...

The first trick of the first round...

1e ronde

is gewonnen door Marja en Philip

was won by Marja and Philip

2e ronde

Chatten

Chatting

Je kan met de overige spelers chatten...

You may chat with the other players...

chatten

Laatste slag inzien

View the latest trick

je kan de laatste slag nog eens inzien...

you may want to examine the latest trick...

laatste slag inzien

Punten aanpassen

Edit points

of de supervisor kan de punten aanpassen.

or the supervisor could edit the points.

punten aanpassen

waarna iedereen de melding krijgt:

after which every player gets the message:

punten aangepast

Roem

Bonus points

Roem kan door iedere speler gemeld worden; je kan kiezen uit 20, 40, 50 of 70 punten. Deze worden geteld bij degene die uiteindelijk de slag binnenhaalt.

Bonus points may be reported by each player; you can choose from 20, 40, 50 or 70 points. These are counted to the player that eventually gets the trick.

roem

Einde van de eerste ronde

End of the first round

Iedere speler krijgt de punten te zien, die op verschillende manieren kunnen worden weergegeven.

Every player gets to see the points, that can be presented in different ways.

punten-1
punten-2
punten-3

Instellingen

Settings

Iedere speler kan de schermkleur instellen en zijn spelernaam en wachtwoord wijzigen.
De supervisor kan bovendien de hele groep samenstellen en een eigen naam geven.

Each player can adjust the colour of the screen and change his own username and password.
The supervisor can also put the whole group together and give it a unique name.

foto's
foto's

Are you ready for a new website?